Toplam Çiftlik Sayısı

7

Toplam Kullanıcı Sayısı

8

Toplam Hayvan Sayısı

912